شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

شرایط گارانتی کابل

کابل ها در صورت مشکل ظاهری، پارگی، له شدگی  و شکستن سوکت و usb اتصالی و نوسانات برق گارانتی باطل میشود.

کله گی ها در صورت نوسانات برق، ضربه خوردگی، شکستن، خرابی usb از عدم استفاده صحیح فاقد گارانتی میباشد.

شرایط گارانتی گاردمحافظ(قاب)

شرایط گارانتی گارد محافظ یا قاب شامل رنگ قاب که ثابت می باشد و بعضی از گارهای آیفون که شامل  مک سیف می باشد و از کار افتادگی شامل گارانتی است.

*توجه : لوازم آرایش و بهداشتی در صورت برخورد با قاب (کرم پودر، ریمل و غیره) از گارانتی خارج می باشد. شستشو و تمیز کردن قاب باید با شوینده مخصوص و با دستمال نرم صورت گیرد.

شکستگی و پارگی قاب شامل گارانتی نیست.

شرایط گارانتی هندزفری

کابل ها در صورت مشکل ظاهری، پارگی، له شدگی  و شکستن سوکت و usb اتصالی و نوسانات برق گارانتی باطل میشود.

کله گی ها در صورت نوسانات برق، ضربه خوردگی، شکستن، خرابی usb از عدم استفاده صحیح فاقد گارانتی میباشد.

شرایط گارانتی اسپیکر

کابل ها در صورت مشکل ظاهری، پارگی، له شدگی  و شکستن سوکت و usb اتصالی و نوسانات برق گارانتی باطل میشود.

کله گی ها در صورت نوسانات برق، ضربه خوردگی، شکستن، خرابی usb از عدم استفاده صحیح فاقد گارانتی میباشد.

شرایط گارانتی محافظ صفحه نمایش(گلس)

بلند شدن گلس در اثر قاب های لبه دار و پیدا شدن لکه های هوا در اثر تعویض قاب شامل گارانتی نمیشود

بالا